E-mailadres
Wachtwoord
Privacybeleid

Bij In The Picture Group BV, ingeschreven in de KBO onder nummer 0880.672.106, is de privacy van uw persoonsgegevens heel belangrijk. In The Picture streeft naar transparantie en proberen wij zo duidelijk mogelijk te zijn in hoe we omgaan met uw privacy. Wij weten dat u ook uw privacy belangrijk vindt en daarom hebben wij uw privacy rechten en instellingen duidelijk op deze pagina gebundeld zodat u zelf kan bepalen of en hoe uw informatie door In The Picture wordt gebruikt. Dit beleid legt de privacy werkwijzen uit voor inthepicture.com en de diensten die In The Picture Group BV gevestigd te Leo Baekelandstraat 6 bus 5, 2950 Kapellen België, verleent.

Dit Privacybeleid werd laatst gewijzigd op 23 februari 2023.

Recht op inzage en portabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te downloaden. Deze persoonsgegevens kan u terugvinden wanneer u bent aangemeld op de volgende locaties:

Recht op rectificatie

U heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om uw verwerkingen te beperken zoals derde partijen buiten te sluiten of te beperken tot bepaalde doeleinde.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om uw profiel en bijhorende gegevens te verwijderen.

 • Het verwijderen van uw profiel en bijhorende gegevens.

Geen toegang meer tot uw profiel?

U kan uw wachtwoord opnieuw instellen via wachtwoord vergeten om een nieuw wachtwoord in te stellen

U kan ook de toegang tot uw profiel herstellen of uw rechten uitvoeren door een gespecificeerd verzoek naar privacy@inthepicture.com te versturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, rijksregisternummer (België) en Burgerservicenummer (BSN Nederland) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. In The Picture Group zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Na controle van uw identiteit zal In The Picture betreffende kopie vernietigen.

Aanvaarden van het Privacybeleid

Om onze diensten te kunnen aanbieden moeten wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Door de In The Picture Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, bevestigt u dat u dit bleied gelezen heeft en begrijpt, inclusief hoe en waarom wij uw informatie bewaren en verwerken. Indien u niet wenst dat wij uw gegevens verwerken of verzamelen, dan moet u geen gebruik maken van onze diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid of de werkwijze van de klanten van In The Picture of externe websites gelinkt of vermeld op onze website.

Voor wie?

De In The Picture Gebruiksvoorwaarden vereist dat alle account-eigenaren minstens 16 jaar oud zijn. Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen de diensten van In The Picture alleen gebruiken met uitdrukkelijke toestemming en onder de directe supervisie van een ouder of wettelijke voogd die de eigenaar van het account is.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen de inhoud en andere gegevens die u levert wanneer u onze diensten gebruikt, waaronder wanneer u uzelf aanmeldt voor een account, de eigen ingevulde gegevens op uw profiel, wanneer u inschrijft voor een oproep, een vragenlijst invult en wanneer u berichten verstuurt. Wij verzamelen ook gegevens over hoe u onze services gebruikt, zoals de soorten oproepen die u bekijkt, aanduid als niet geïnteresseerd en op welke inhoud u reageert of de regelmaat en duur van de activiteiten.

Wij ontvangen eveneens gegevens van onze partners waar u zelf van beslist of u met deze partijen wenst samen te werken, omtrent uw audities en aanwezigheden.

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Wij geloven in het beperken van de gegevens die we verzamelen en beperken het gebruik en doel tot: (1) het mandaat dat aan ons is verstrekt, (2) als nodig om de Services die u heeft aangeschaft of waarmee u interactie heeft te leveren, of (3) als vereist of toegestaan voor wettelijke naleving of ander juridisch doel. Deze gebruiken omvatten:

Delen met vertrouwde derde partijen. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met aangesloten bedrijven binnen ons bedrijf en met vertrouwde derden partijen waarmee we samenwerken zodat we hun diensten en oproepen aan u kunnen aanbieden.

 • Aanbiedingen voor werk en vrijetijds activiteiten waaronder bijvoorbeeld audities voor (stem)acteurs, figuranten, publiek in televisieshows, kandidaten in reality & quiz, modellen, zangers, muzikanten en anderen, dit allen binnen de audiovisuele sector.
 • Het verwerken van betalingen waaronder creditcards.
 • Wedstrijden en enquêtes uitvoeren.
 • Het uitvoeren van analyse van onze Services en klantdemografie.
 • Communiceren met u, via bijvoorbeeld interne berichten, e-mail of enquêtes.
 • Klantrelatie management.

We delen uw persoonlijke gegevens alleen wanneer dat nodig is voor een derde partij om de verzochte diensten uit te voeren of wanneer dat namens ons nodig is. Deze derde partijen (en onderaannemers) vallen onder strenge voorwaarden voor gegevensverwerking en mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken, delen of behouden voor andere doeleinden dan als waarvoor ze specifiek zijn aangetrokken of zonder uw toestemming.

Wanneer een derde partij u bijkomende vragen stelt kan u met eigen toestemming en zonder enige verplichting hierop antwoorden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor deze vragen en u bent zelf verantwoordelijk voor de gegeven antwoorden. In The Picture blijft wel verantwoordelijk voor het beveiliging en adequaat encrypteren van deze gegevens binnen het platform.

Met u communiceren. We kunnen rechtstreeks contact met u opnemen, of via een derde partij serviceprovider betreffende producten of services waarvoor u zich heeft aangemeld, voor het leveren van transactionele of service-gerelateerde communicaties. We kunnen ook contact met u opnemen over aanbiedingen voor extra services waarvan wij denken dat u deze waardevol zult vinden als u ons hiervoor toestemming geeft, of waar toegestaan, gebaseerd op gerechtvaardigde interesse.

Overdracht van persoonlijke gegevens over de landsgrenzen. Als u onze Services gebruikt in een land anders dan het land waar onze europese servers gestationeerd zijn, dan kunnen de communicaties met ons resulteren in de overdracht van uw persoonlijke gegevens over internationale grenzen. Daarnaast, wanneer u contact met ons opneemt, dan kunnen wij u support leveren vanaf een van onze locaties binnen de europese unie, buiten uw eigen land. In dit soort gevallen, wordt met uw persoonlijke gegevens steeds omgegaan volgens ons Privacybeleid.

In naleving van de wet, regelgeving en rechtshandhaving. Wij werken samen met overheid, politie en justitie en met private partijen om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd en gehandhaafd. Wij geven uw gegevens door aan overheid, politie, justitie of private partijen voor zover dit naar ons oordeel noodzakelijk of passend is als reactie op vorderingen en juridische procedures (zoals dagvaardingverzoeken), om onze eigendommen en rechten of de eigendommen en rechten van een derde te beschermen, om de veiligheid van het publiek of een persoon te waarborgen of om activiteiten te voorkomen of te beëindigen die wij als onrechtmatig of onethisch beschouwen.

Websites van derden. Onze website bevat links naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de content van sites van derden. Lees het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

In The Picture Group neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van In The Picture Group) tussen zit. In The Picture Group gebruikt de volgende geautomatiseerde besluitvormingen:

 • Het automatisch filteren en beperken van oproepen zoals audities op profielcriteria die wel of niet overeenkomen met de ingestelde vereisten van de klanten van In The Picture.
 • Het bijhouden van de wel of niet aanwezigheid van personen op de set zodat personen die systematisch of regelmatig afwezig zijn of steeds kort voor de datum afzeggen geweerd kunnen worden.

Deze automatische besluitvormingen zijn noodzakelijk voor de goede werking van de aangeboden diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@inthepicture.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, rijksregisternummer (België) en Burgerservicenummer (BSN Nederland) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. In The Picture Group zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Na controle van uw identiteit zal In The Picture betreffende kopie vernietigen.

Als u verzoekt om uw persoonlijke gegevens te wissen, en die gegevens zijn nodig voor de producten of diensten die u heeft aangeschaft, dan wordt dat verzoek alleen ingewilligd tot het punt waarop het niet langer nodig is voor de aangeschafte of vereiste Services voor onze wettelijke bedrijfsdoelen of juridische of contractuele vereisten betreffende informatieretentie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In The Picture Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u een profiel aanmaakt voor oproepen en opdrachten te ontvangen is dit zolang u dit zelf wenst. U kan op elk moment uw profiel en uw persoonsgegevens verwijderen.

Bij bepaalde verwerkingen, zoals voor boekhoudkundige en andere verwerkingen die wettelijk noodzakelijk zijn kan het voorkomen dat ook na het verwijderen van uw profiel noodzakelijke gegevens bewaard blijven totdat er geen wettelijke noodzaak meer is om deze gegevens te bewaren. Deze persoonsgegevens worden in die situatie voor geen enkel ander doeleinde gebruikt dan voor het voldoen aan deze wettelijke vereisten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

In The Picture Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@inthepicture.com. In The Picture Group heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Uw persoonsgegevens worden bewaard in geëncrypteerde vorm in beveiligde datacentrums van Amazon AWS en Microsoft Azure, deze garanderen: ISO 27001 voor technische voorzieningen, ISO 27017 voor cloud security, ISO 27018 voor cloud privacy, SOC 1, SOC 2 eb SOC 3, PCI DSS Level 1, en EU- specifieke certificatie zoals BSI’s Common Cloud Computing Controls Catalogue (C5).
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

In The Picture volgt algemeen geaccepteerde sectornormen voor het beschermen van de aan In The Picture verstrekte persoonlijke gegevens, zowel tijdens overdracht als op het moment dat In The Picture deze ontvangt. Helaas is geen enkele overdrachtsmethode op internet of wijze van elektronische opslag 100% veilig. Hoewel we dus streven de bescherming van uw persoonlijke informatie, kunnen we geen absolute beveiliging garanderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

In The Picture Group gebruikt enkel en alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. In The Picture Group gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Echter bij het blokkeren van functionele cookies zal het niet meer mogelijk zijn om aan te melden op uw profiel omdat deze noodzakelijk zijn. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In The Picture gebruikt geen analytische of tracking cookies.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van In The Picture Group is te bereiken via dpo@inthepicture.com of per brief op Leo Baekelandstraat 6 bus 5, 2950 Kapellen België.

Mogelijkheid om een klacht in te dienen

In The Picture Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit: hhttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons